Tak, zdam!

Autor zdjęcia: taniaksiazka.pl

Podręcznik Tak, zdam! Egzamin ósmoklasisty 2019. Matematyka. Niezbędnik z teorią zawiera kompletną i uporządkowaną wiedzę jaką musi posiadać ósmoklasista przystępując do egzaminu państwowego kończącego szkołę podstawową. Definiuje i wyjaśnia wszelkie pojęcia i wzory jakie są wymagane na danym etapie edukacji posługując się praktycznymi przykładami zgodnymi ze standardami zadań CKE (Centralnej Komisji Edukacyjnej). Zawiera zadania, które metodą krok po kroku w sposób przejrzysty wyjaśniają od prostych do trudniejszych zagadnień matematyki.

Podręcznik został opracowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi CKE przez wydawnictwo OPERON, które od wielu lat jest jednym z czołowych wydawnictw zajmujących się m.in. opracowywaniem wiedzy niezbędnej do zdawania egzaminów państwowych na różnych etapach edukacji. Przyswajana wiedza z materiałów gwarantuje kompletność materiału jaką powinien znać uczeń przystępujący do egzaminu państwowego kończącego szkołę. Materiały te oparte są na sprawdzonych zadaniach zarówno występujących na egzaminach z lat poprzednich jak i nowych, opracowanych bezpośrednio pod wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia ich na obecnym egzaminie. Książka jest odpowiednia zarówno do pracy z nauczycielem czy rodzicami jak również nadaje się do samodzielnej nauki gdyż stworzona została przez ekspertów w tej dziedzinie mających doświadczenie w skutecznym przekazywaniu wiedzy, współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz mających doświadczenie w trudnościach z jakimi uczeń może się napotkać na poszczególnych etapach przyswajania wiedzy czy rozwiązywaniu prostych czy złożonych problemów matematycznych.

Przy zakupie podręcznika uzyskuje się również dostęp do gry edukacyjnej weryfikującej wiedzę przez aplikację mobilną dostępną zarówno na komputer jak i urządzenia przenośne typu tablet, smartfon, dzięki którym uczeń przystępujący do egzaminu będzie miał możliwość przyswajania i weryfikowania zdobytej wiedzy w sposób przyjemny, przystępny i łatwiej dostępny w każdym miejscu, w którym się znajdzie. Zadania występujące w grze zawierając kompletną wiedzę z książki, którą uczeń będzie mógł weryfikować w każdym dogodnym dla niego momencie tworząc swój własne rankingi w stopniu przyswojonej wiedzy. Aplikacja dopracowana jest do tego stopnia, że granica pomiędzy zabawą, a nauką rozmywa się. Posiada prosty interfejs, który instynktownie przyciąga uwagę i zachęca do nauki w tej formie lub zdobywaniu wiedzy, aby zwiększyć swój stopień jej przyswojenia w grze.

Jak nazwa wskazuje książka opracowana jest z myślą o najwyższej skuteczności nauki i przyszłych wyników wykorzystując zarówno powszechnie sprawdzone, jak i innowacyjne metody przyswajania wiedzy tak aby tą skuteczność osiągać ze wszystkimi uczniami z jakimi przyjdzie mierzyć się z egzaminem kończącym szkołę.